برای بزرگ شدن کلیک کنید

همایش بررسی درس زبان آزمون ارشد در اصفهان


این همایش با هدف ارائه روش های مدیریتی آزمون ارشد و بررسی تأثیر درس زبان در نتیجه آزمون به منظور دستیابی به نتایج مطلوب تر با دعوت و برگزاری موسسه اصفهان معمار در شهر اصفهان ارائه خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر از این همایش و همچنین شرکت در کلاس ها، روی تصویر مقابل کلیک کرده و با موسسه اصفهان معمار تماس حاصل نمایید.


,If you have the will to win
you have achieved half your success
... and if you don't
.you have achieved half your failure
طراحی شده توسط سهیل رکن شریفی