برای بزرگ شدن کلیک کنید

برنامه کلاسهای ترم پاییز نهایی شد


دانشجویان عزیز می توانند برنامه نهایی کلاس های پاییز93 را در بخش برنامه کلاس ها مشاهده نمایند و در صورت تمایل به شرکت در هر یک از کلاس های اعلام شده با موسسه مربوطه هماهنگ نمایند.

موفق باشید


,If you have the will to win
you have achieved half your success
... and if you don't
.you have achieved half your failure
طراحی شده توسط سهیل رکن شریفی