برای بزرگ شدن کلیک کنید

تغییر تاریخ آزمون بزرگ کشوری به درخواست داوطلبان


با توجه به ایمیل ها و درخواست های فراوانی که از داوطلبان عزیز دریافت کردیم، مبنی بر دیرتر برگزار شدن آزمون بزرگ کشوری و فراهم شدن فرصت مطالعه و تسلط بیشتر برای آزمون، تصمیم گروه برگزاری آزمون بزرگ کشوری زبان بر این شد که با هدف ارتقاء کیفیت رقابت بین داوطلبان، تاریخ این آزمون از 5 دی ماه، به تاریخ جمعه 19 دی ماه تغییر یابد.

لازم به ذکر است، 5 روز قبل از آزمون، به تمامی شرکت کنندگان ایمیل فرستاده خواهد شد تا از ساعت و محل برگزاری و شرایط آزمون مطلع گردند.

موفق باشید


,If you have the will to win
you have achieved half your success
... and if you don't
.you have achieved half your failure
طراحی شده توسط سهیل رکن شریفی