برای بزرگ شدن کلیک کنید

کارگاه یک روزه روش ها و تکنیک های درک مطلب (جمعه 2 بهمن ماه 1394)


بعد از 3 دوره برگزاری موفق کارگاه تخصصی روش ها و تکنیک های پاسخگویی به سئوالات درک مطلب درس زبان ویژه آزمون ارشد و دکنری، کارگاه بعدی در تاریخ جمعه 2 بهمن 1394 (از ساعت 8 صبح) در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی برگزار خواهد شد.
این کارگاه با هدف آموزش روش ها و تکنیکهای درک مطلب برای پاسخگویی به سئوالات (حتی بدون کمک ترجمه) تنظیم شده اند که برای تمامی رشته های ارشد و دکتری قابل استفاده می باشند.

درک مطلب، ترجمه نیست، یک روش است.... شما در هر رشته ای که باشید، می توانید با کمک این روش ها، در هر رشته دیگری، نتیجه مطلوبی در این درس کسب نمایید.... فقط باید تمرین کافی روی این روش ها داشته باشید.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات و شرکت در این کارگاه می توانند با دفتر موسسه نصیر تماس بگیرند.
88464780 - 021
86011186 - 021
86011187 - 021

موفق باشید


,If you have the will to win
you have achieved half your success
... and if you don't
.you have achieved half your failure
طراحی شده توسط سهیل رکن شریفی