برای بزرگ شدن کلیک کنید

برنامه های آموزشی و مشاوره ای دکتر رستمی قراگزلو از صدا و سیما


برنامه صعود با هدف راهنمایی و آموزش داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری توسط شبکه آموزش تهیه و پخش می شود و داوطلبان عزیز می توانند این برنامه را روزهای چهارشنبه ساعت 19:30 الی 20 از شبکه آموزش دنبال نمایند.
برنامه هایی که توسط دکتر رستمی ارائه می گردند شامل موضوعات مربوط به درس زبان عمومی و زبان تخصصی در مقاطع ارشد و دکتری و همچنین شامل مشاوره و نحوه برنامه ریزی و مدیریت آزمون ها است. داوطلبانی که در این خصوص، از ایشان سئوال دارند می توانند سئوالات خود را به شماره پیامک 30000707 و خطاب به دکتر رستمی ارسال نمایند و ایشان نیز به سئوالات این عزیزان در برنامه های مربوط به خود پاسخ خواهند داد.

موفق باشید


,If you have the will to win
you have achieved half your success
... and if you don't
.you have achieved half your failure
طراحی شده توسط سهیل رکن شریفی