برای بزرگ شدن کلیک کنید

برنامه کارگاه های تهران و سایر شهرها در ترم بهار 1395


برنامه تهایی کارگاه های ترم بهار در بخش برنامه کلاس ها و در ادامه ی برنامه کلاس های ترمیک قرار داده شده است. دانشجویان و داوطلبان عزیز می توانند این برنامه را هم از منوی آموزش و هم لینک قرار گرفته در ستون سمت چپ صفحه اصلی مشاهده نمایند.

موفق باشید


,If you have the will to win
you have achieved half your success
... and if you don't
.you have achieved half your failure
طراحی شده توسط سهیل رکن شریفی