برای بزرگ شدن کلیک کنید

زمان بندی پخش برنامه صعود دانش در نوروز


با توجه به تغییر برنامه های صدا و سیما در ایام نوروز، برنامه های دکتر بابک رستمی قراگزلو برای صعود دانش که روزهای چهارشنبه ساعت 19:30 الی 20 پخش می شدند، در این ایام به صورت زیر پخش خواهند شد. این برنامه ها ویژه راهنمایی و هدایت تحصیلی کلیه رشته ها و همچنین در درس زبان انگلیسی برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد هستند که توصیه می شود داوطلبان عزیز به منظور بهینه کردن روش و مسیر مطالعاتی خود، این برنامه ها را دنبال نمایند.

1- روز شنبه 29 اسفند 1394 (ساعت 19:30 الی 20)
2- روز شنبه 7 فروردین 1395 (ساعت 19:30 الی 20)
3- روز دوشنبه 9 فروردین 1395 (ساعت 19:30 الی 20)

آرزومند سالی خوش و پر بار همراه با موفقیت برای تک تک شما عزیزان هستیم.


,If you have the will to win
you have achieved half your success
... and if you don't
.you have achieved half your failure
طراحی شده توسط سهیل رکن شریفی