پرسش و پاسخ ( آرشیو پرسش و پاسخ )
شما ایمیل خود را هنوز تایید نکرده‌اید!
,If you have the will to win
you have achieved half your success
... and if you don't
.you have achieved half your failure
طراحی شده توسط سهیل رکن شریفی