جوایز و افتخارات علمی و هنری

■ جایزه و تندیس بهترین فیلمنامه از نخستین جشنواره هنرجویان آموزشگاههای آزاد سینمایی (وزارت ارشاد) – 1390
■ دیپلم افتخار بهترین بازیگری از نخستین جشنواره هنرجویان آموزشگاههای آزاد سینمایی (وزارت ارشاد) – 1390
■ جایزه بهترین فیلم 3 دقیقه­ای از چهارمین جشنواره فیلم کوتاه نهال (دانشگاه هنر تهران) – 1386– کارگردانی مشترک با ساناز خورسندی کریمی
■ تقدیر از طرف ریاست گروه معماری دانشگاه تبریز برای ارائه سمینار “جایگاه معماری و طراحی صحنه در سینما” در دانشگاه تبریز – سمینار مشترک همراه با استاد کمال تبریزی (اردیبهشت ماه 1394)
■ تقدیرنامه از طرف ریاست دانشگاه شولوخوف (روسیه) برای ارائه سمینار “تاریخ و جایگاه سینمای ایران” در این دانشگاه – 1392
■ تقدیرنامه از ریاست دانشکده تربیت معلم (دانشگاه آزاد تهران جنوب) برای ارائه سمینار “چند و چون تماشا و نقد فیلم” در این دانشگاه – 1388
■ تقدیر شده به عنوان استاد نمونه از طرف موسسه ایوان خانه معمار (موسسه علوم و فنون تهران)
■ تقدیر شده به عنوان استاد نمونه از طرف موسسه نصیر (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
■ دریافت 21 لوح تقدیر از طرف دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بدلیل ارائه سمینارهای آموزشی و مدیریتی

برخی از گواهی نامه ها و تقدیرنامه ها