ارائه و برگزاری بیش از ۳۴۵ سمینار و همایش با موضوعات علمی، هنری و مدیریتی در ۳۰ استان کشور به شرح زیر:
■ ارائه سمینار “تاریخ و جایگاه سینمای ایران” در دانشگاه شولوخوف روسیه (شهریور ماه ۱۳۹۲ – ماه اوت ۲۰۱۳) (ارائه به زبان انگلیسی)
■ ارائه سمینار “جایگاه معماری و طراحی صحنه در سینما” در دانشگاه تبریز – سمینار مشترک همراه با استاد کمال تبریزی (اردیبهشت ماه ۱۳۹۴)
■ ارائه سمینار “چند و چون تماشا و نقد فیلم (با موضوع نقد و تحلیل فیلم به شیوه روانشناختی)” در دانشکده تربیت معلم دانشگاه آزاد تهران –  اسفند ماه ۱۳۸۸ (ارائه به زبان انگلیسی)
■ سمینار ارائه مقاله برای پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران با موضوع “بررسی اثر فاصله مقاطع عرضی در رودخانه ها در برآورد پهنه های سیلابی با استفاده از مدلهای ریاضی – هیدرولیکی” در دانشگاه شهید باهنر کرمان (آبان ماه ۱۳۸۴)
■ ارائه “اولین سمینار تخصصی ناگفته ها و راهکارهای آزمون کارشناسی ارشد و دکتری” – تهران – دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی (آبان ماه ۱۳۸۸)

پس از استقبال از سمینار فوق، ارائه و توسعه بیش از ۲۷۰ همایش دیگر در ۳۰ استان کشور به دعوت از دانشگاهها وموسسات آموزش عالی مختلف (از ۱۳۸۸ تاکنون)
علاوه بر موسسات آموزش عالی، ارائه سمینارهایی مشابه در دانشگاههای: صنعتی اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشگاه تبریز، دانشگاه زنجان، دانشگاه شمال (آمل)، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه آزاد کرمان، دانشگاه شیراز، دانشگاه کردستان، دانشگاه ارومیه، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه آزاد شهر قدس، دانشگاه آزاد تهران جنوب و …

برخی از سمینارها و همایش ها