برای دوره های دکتر رستمی پیش ثبت نام کنید.

جهت پیش ثبت نام دوره های آموزشی دکتر رستمی، در صورت تمایل فرم مریوطه را تکمیل و ارسال نمایید. لطفا توجه فرمایید که پیش ثبت نام، به منزله ی ثبت نام قطعی نمی باشد. برای ثبت نام قطعی، تیم پشتیبانی دکتر رستمی با شما تماس خواهد گرفت.

    دوره ی آموزشی مورد نظر خود را انتخاب کنید - ضروری