دکتر بابک رستمی Dr. Babak Rostami Official Website مدرس پیشرو در آموزش زبان کنکور ارشد و دکتری All Exams All Tips آماده ی رقابت در یک آزمون حرفه ای به روش حرفه ای Trust & Effort - Experience & Knowledge In the Fight of Our Lives می‌نالد و مولانا وان جــان غـریــب در تـظـلـم ندارد بی گفت تو گوش نیست جان را بی گوش تو جان ندارد ترجمان زبان ارتقاء باورها و مهارت ها برای یک چالش نفسگیر