متون تخصصی عمران

توضیحات پروژه

ISBN:978-600-90752-2-5
موضوع: متون و واژگان تخصصی گرایش‌های مختلف مهندسی عمران

توضیحات: در این کتاب می خوانید:
– روشهای پاسخگویی به متون درک مطلب
– متون و آزمونهای گرایش بندی شده و سطح بندی شده زبان انگلیسی تخصصی مهندسی عمران
– واژه نامه های کاملا تخصصی در هر یک از گرایشهای مهندسی عمران

جزئیات پروژه