زبان عمومی ارشد

توضیحات پروژه

ISBN:978-600-6927-45-9
موضوع: مباحث گرامر، واژگان مورد نیاز آزمون همراه با تعداد تکرار آنها در سالهای گذشته، فلش کارت کتاب 504
توضیحات: کتاب زبان عمومی ارشد (چاپ ششم) که کلیه مطالب مورد نیاز داوطلبان عزیز در بخش های گرامر و واژگان ارشد و دکتری برای کلیه رشته ها (و همچنین MBA) را پوشش می دهد، به منظور هرچه مفیدتر شدن کارایی خود و افزایش سرعت و کیفیت در مطالعه، با ویرایشی کامل نسبت به چاپ قبلی، مجدداً بازنویسی شده است و با یک طبقه بندی جدید از فصل های مختلف و آزمون های شبیه سازی شده جدید با پاسخ تشریحی برای هر فصل بطور جداگانه و البته با باز نویسی مجدد فصل ها و حدف موارد کم اهمیت و افزایش تستهای آموزشی در درس ها برای مطالب پر اهمیت، با حجمی بسیار کمتر از چاپ قبلی، ارائه گردیده است.
در راستای برنامه ریزی آزمون بزرگ کشوری درس زبان،

ویژگیها و بخش های مختلف این کتاب عبارتند از:
1- کاهش قابل توجه در حجم کتاب نسبت به چاپ قبلی و تأکید بیشتر بر روی مطالب پراهمیت تر
2- ارائه یک فصل با عنوان فصل صفر که به راهنمایی روش مطالعه این کتاب می پردازد و فصل هایی را که رشته های مختلف نباید مطالعه کنند را نیز مشخص کرده است
3- توضیحات ساده و جامعی از کلیه مباحث گرامری مورد نیاز کنکور از پایه تا پیشرفته
4- طبقه بندی کلیه سئوالات گرامری مربوط به کلیه رشته ها (و MBA) در فصلهای گرامری مختلف کتاب
5- آزمون های شبیه سازی شده با پاسخ کاملاً تشریحی برای تسلط بیشتر در انتهای هر فصل گرامر
6- واژگان جامع 15 سال گذشته کنکور در کلیه رشته ها همراه با تعداد تکرار هر واژه در طول این 15 سال که برای اولین بار در ایران ارائه شده است
7- 21 سری آزمون جامع کنکور در انتهای کتاب، علاوه بر سئوالات کنکوری که در داخل فصلها طبقه بندی شده که همگی بصورت کاملاً تشریحی بررسی شده اند
8- بیش از 1500 تست که همگی دارای پاسخهای کاملاً تشریحی هستند
9- فلش کارت های ویژه برای واژگان کتاب 504
10- کلیه تستهای واژگان از سال 1379 تا امروز همراه با ترجمه و بررسی کامل
11- مجموعه کاملی از وندها (پیشوندها و پسوندها) و ریشه های مهم زبان انگلیسی
12- واژه نامه جامعی از افعال مرکب مهم در زبان انگلیسی همراه با معنا، مترادف و مثال
و …

جزئیات پروژه