زبان تخصصی مهندسی عمران (چاپ هشتم)

توضیحات پروژه

ISBN:964-6096-86-7
موضوع: آزمونهای سراسری و آزاد، واژگان تخصصی، آزمونهای طبقه بندی شده و روش های گام به گام بررسی و پاسخگویی به سئوالات یک متن درک مطلب
توضیحات: در چاپ جدید کتاب که نسبت به چاپ قبلی دارای ویرایش کاملاً جدید و متفاوت و همراه با مطالبی بسیار کارآمدتر می باشد، سعی شده است کلیه نیازهای یک داوطلب آزمون ارشد در زمینه زبان تخصصی رشته مهندسی عمران بطور کامل مرتفع گردد.
در این چاپ، علاوه بر واژگان گرایش بندی شده و آزمونهای دانشگاه آزاد که در چاپهای قبلی نبودند، یک فصل به کتاب اضافه شده است که به شیوه ای کاملاً دقیق و گام به گام، توان دانشجو را در پاسخگویی به سئوالات یک متن درک مطلب بالا می برد.

مطالب مهمی که در این چاپ خواهید خواند:
1- آموزش گام به گام پاسخگویی به سئوالات درک مطلب
2- آزمونهای سراسری و آزاد درس زبان تخصصی مهندسی عمران همراه با ترجمه
3- واژگان مهم هر آزمون همراه با معادل فارسی آنها
3- آزمونهای آزمایشی گرایش بندی شده (در 6 گرایش مهندسی عمران)
4- تمرینات ترجمه (20 متن کوتاه دانشگاهی با گرایشهای مختلف مهندسی عمران)
5- واژه نامه کوچک گرایش بندی شده مهندسی عمران (در 6 گرایش مهندسی عمران)

جزئیات پروژه